ภาวะโภชนาการ

ภาวะโภชนาการและโรคที่เกิดจากการกินไม่ดี

ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาพหรือสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภคอาหาร แบ่งปัน ภาวะโชนาการ

ภาวะโภชนาการที่ดี

ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย   และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ภาวะโภชนะการที่ไม่ดี

ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุพโภชนาการหมายถึงสภาพของร่างการที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วนพอเหมาะสม แต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารเหล่านั้นได้จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งเป็น
1.ภาวะโภชนาการต่ำ   คือ   สภาพของร่างกายที่เกดจากการได้รับอาหารไม่พอ หรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมารต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการทำให้เกิดโรคขึ้น   เช่น   โรคขาดโปตีน   ขาดแคลอรี  หรือขาดวิตามิน
2.ภาวะโภชนาการเกิน  คือ   สภาพของร่ายการที่ได้รับสารอาหาร หรือสาอาหารบางอย่างเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ เกิดการสะสมพลังงาน หรือสารอาหารบางอย่างไว้จนเกิดโทษแก่ร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคมีวิตามินเอและบีเกิน หรือแม้แต่วิตามินบีพวกบีรวม ซึ่งละลายในน้ำได้และขับถ่ายออกจากร่างกาย ถ้าหากให้มากเกินไป ก็อาจทำให้แพ้ได้
สาเหตุที่ทำให้เกิดโภชนาการที่ไม่ดี
1.สาตุที่เกิดจากอาหารคือ การกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ดีหรืออาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ ทางสังคม และ วัฒนธรรม เป็นต้นว่า ความอยากจน เป็นมูลฐานที่ทำให้โภชนาการไม่ดี
2.สาเหตุที่เกิดจากร่างกาย ในกรณีนี้คือเกิดจากสภาพร่างกายผิดปกติจึงทำให้อาหารที่เกินใช้ประโยชน์ไม่ได้เกิดภาวะโภชนาการที่บกพร่องขึ้นและอาจส่งผลต่อการกิน การกลืน การย่อย การดูดซึม การขนส่งอาหาร การใช้ประโยชน์การเก็บสะสม การขับถ่าย ตลอดจนความต้องการอาหาร

Advertisements

ธงโภชนาการ

ความรู้เกี่ยวกับ ธงโภชนาการ

tongposanakan

ธงโภชนาการ คือ สื่อที่ช่วยอธิบาย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ สำหรับนำไปสู่การปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุด

อาหาร

นักเรียนดูภาพอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร เหตุใดวัยรุ่นจึงนิยมรับประทาน และอาหารเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่

Fast food collection on white background.

Fast food collection on white background.

 

นักเรียนวิเคราะห์หาคำตอบจากภาพวัยรุ่นทั้ง 2 คน ดังนี้
1. มีน้ำหนักอย่างไร
2. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใด
3. มีพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารอย่างไร
4. ควรแนะนำให้วัยรุ่นในภาพเลือกรับประทานอาหาร และปฏิบัติตนอย่างไร

untitled6

อาหารผู้สูงอายุ

อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

วัยสูงอายุ
เมื่ออายุมากขึ้น ระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายจะลดลง ประกอบกับการมีกิจกรรมทางกายน้อยลง ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้ว คนวัยนี้จะเริ่มรับประทานอาหารน้อยลง อย่างไรก็ตามยังควรรับประทานอาหารเป็นประจำ โดยเน้นผักและผลไม้

หากคุณพบว่าคุณเริ่มเบื่ออาหาร ก็ควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้น้อยลง แต่ให้รับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์ในระหว่างมื้ออาหาร และให้เน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเพื่อป้องกันท้องผูก นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังสำคัญสำหรับผู้สูงอายุเช่นกันเพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง แหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้แก่ น้ำมันปลา ถั่วอบและธัญพืชต่างๆ เป็นต้น

อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

วัยผู้ใหญ่

ความต้องการทางโภชนาการของคนในช่วงอายุ 19-50 ปี ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร อาหารสำคัญสำหรับคนวัยนี้ควรเป็นอาหารประเภทแป้งที่มีเส้นใยสูงและผักผลไม้ มีอาหารโปรตีนพอประมาณจาก เนื้อสัตว์ ถั่ว นม และรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลและไขมันในปริมาณน้อย สิ่งสำคัญคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเอง
แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำลายตับ ดังนั้นควรดื่มในปริมาณจำกัดตามที่มีการแนะนำ

อาหารวัยรุ่น

อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

วัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานสูง เด็กวัยนี้มักรับประทานอาหารได้มาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าขนมหวานหรืออาหารไขมันสูง เช่น น้ำอัดลม เค้ก ขนมปัง ซึ่งมีแคลลอรี่สูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ

ส่วนประกอบอาหารของวัยรุ่นที่สำคัญ คือ อาหารประเภทแป้งเป็นพื้นฐาน อุดมด้วยผลไม้และผัก และมีผลิตภัณฑ์โปรตีนและนมในปริมาณปานกลาง นอกจากนี้พวกเขายังสามารถรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานได้จากขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ถั่ว ลูกเกดหรือน้ำผลไม้ปั่นระหว่างมื้ออาหาร

รูปร่างเป็นสิ่งสำคัญที่คนวัยนี้ให้ความสำคัญ แต่ก็ไม่ควรใช้วิธีอดอาหารในการควบคุมน้ำหนัก วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ำหนักคือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสมดุลและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งสำคัญอีกประการสำหรับวัยรุ่น คือการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งสูญเสียธาตุเหล็กไปพร้อมประจำเดือน อาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กได้แก่ เนื้อแดง ปลา(โดยเฉพาะปลาซาดีน) พืชตระกูลถั่วและธัญพืช

อาหารวัยทารก วัยเด็ก

อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต
วัยทารก
ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ยังไม่ต้องการอาหารใดๆ นอกจากนมแม่หรือนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ทารกบางคนอาจแพ้นมวัวที่อยู่ในนมผง ดังนั้นหากสงสัยว่าทารกแพ้นมวัวให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกเพราะนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วน แต่เมื่อทารกอายุครบ 6 เดือน สารอาหารในนมแม่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นจึงควรเริ่มให้อาหารอื่นๆ นอกจากการให้นมแม่ ซึ่งเรียกว่าเข้าช่วงการหย่านม (Weaning) นั่นเอง การเริ่มหย่านมนั้นขึ้นกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละคน โดยอาจเริ่มให้อาหารที่มีลักษณะของความเป็นเนื้ออาหารเพื่อกระตุ้นให้ทารกรู้จักการบดเคี้ยว แต่ห้ามเติมเกลือลงในอาหารเนื่องจากไตของทารกยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และเช่นเดียวกันห้ามทารกดื่มน้ำผึ้งจนกว่าจะอายุครบหนึ่งขวบ เนื่องจากในน้ำผึ้งอาจมีแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกได้

อย่างไรก็ตามทารกยังคงต้องการนมแม่หรือนมผง ไปพร้อมกับการให้อาหารอื่นๆ จนกว่าอายุครบ 1 ขวบ ปริมาณที่ให้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ทารกสามารถรับประทานได้ อย่าพยามยามให้ทารกรับประทานอาหารมากเกินความต้องการ