เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต

ตารางเปรียบเทียบส่วนสูงมาตรฐานของเด็กและเยาวชนไทยใน พ.ศ.2534 ซึ่งกรมอนามัย คาดหวังไว้

อายุ
(ปี)

ชาย
(ส่วนสูงไม่น้อยกว่า)
เซนติเมตร

หญิง
(ส่วนสูงไม่น้อยกว่า)
เซนติเมตร

5 109.0 108.3
6 114.6 114.0
7 119.6 119.3
8 124.6 124.6
9 129.4 129.6
10 134.2 135.5
11 139.2 142.6
12 145.8 149.6
13 153.8 153.5
14 160.5 155.8
15 164.8 157.3
16 167.7 157.5
17 168.8 157.6
18 169.4 157.6
19 169.5 157.6
20 169.6 157.7

แหล่งที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s