1.ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

 1. เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
 2. ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆ อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
 3. อาหาร การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า
 4. อาการและแสงแดด ถ้ามีอาการดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง เจริญเติบโตตาม ปกติ
 5. การบาดเจ็บและโรคภัยที่่เป็นมาแต่เดิมถ้าป่วยมาแต่เด็กก็จะทำการเจริญเติบโตช้า
 6. การเรียนรู้ที่จะฝึกหัดหรือฝึกฝน โดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้พัฒนา การของกล้ามเนื้อดี และทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น

การพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัยตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

38

Advertisements

88 comments on “1.ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

 1. ปัจจัยที่มีต่อการเจริญเติบโตคือ
  1.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2.ดูแลสุขภาพ
  3.ออกกำลังกาย

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น…
  ในสมัยนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบทำตามความคิดของตนเองมากกว่า คิดว่าถูกแล้ว ดีแล้ว จึงกระทำลงไป ซึ่งวัยรุ่นจะมีการปฎิบัติตนเองต่างกันไป และอาจจะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป้นสิี่งเร้า

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
  1.เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  2.ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆ อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
  3.อาหาร การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า
  4.อาการและแสงแดด ถ้ามีอาการดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรงเจริญเติบโตตาม ปกติ

 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
  1.ไม่นอนดีก พักผ่อนให้เพียงพอ
  2.ออกกำลังกายสหม่ำเสอม
  3.ไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด
  4.ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  2 เกณฑ์การเจริญเติบโตปกติ
  3 นอนอย่างน้อย 8-9 ช.ม
  4 ออกกำลังกายเป็นประจำ

 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1. อายุมากขึ้น
  2. กินอาหารครบ5หมู่
  3. นอนพักผาอนให้เพียงพอ
  4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 7. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น…
  ในสมัยนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบทำตามความคิดของตนเองมากกว่า คิดว่าถูกแล้ว ดีแล้ว จึงกระทำลงไป ซึ่งวัยรุ่นจะมีการปฎิบัติตนเองต่างกันไป และอาจจะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป้นสิี่งเร้า
  เช่น สิ่งแวดล้อม ครอบครัว เพื่อน
  เราควรจะมีข้อปฎิบัติได้ตามที่ตนเองต้องการคือ
  1.เราควรเล่นกีฬาเพื่อไม่ให้เราไปสนใจสารเสพติด
  2.เราควรอ่านหนังสือที่ผ่านคลายจะได้ไม่ต้องฟุ้นซ่าน
  3.เราควรจะทำให้ตนเองผ่านคลายไม่ให้เคลียจนเกินไป

 8. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  กินอาหารให้ครบ5 หมู่ และ ให้ครบ 3 มื้อ
  หลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 9. อายุ 12 ปี 8 เดือน
  เกณฑ์การเจริญเติบโต ปกติ
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเรา คือ
  1รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  2.นอนหลับให้เพียงพอ
  3.ออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ลุกนั่ง เล่นกีฬา เป็นต้น
  4.อยู่ในที่ที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มีควันหรือมลพิษ
  5.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

 10. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น…
  ในสมัยนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบทำตามความคิดของตนเองมากกว่า คิดว่าถูกแล้ว ดีแล้ว จึงกระทำลงไป ซึ่งวัยรุ่นจะมีการปฎิบัติตนเองต่างกันไป และอาจจะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป้นสิี่งเร้า
  เช่น สิ่งแวดล้อม ครอบครัว เพื่อน
  เราควรจะมีข้อปฎิบัติได้ตามที่ตนเองต้องการคือ
  1.เราควรเล่นกีฬาเพื่อไม่ให้เราไปสนใจสารเสพติด
  2.เราควรอ่านหนังสือที่ผ่านคลายจะได้ไม่ต้องฟุ้นซ่าน
  3.เราควรจะทำให้ตนเองผ่านคลายไม่ให้เคลียจนเกินไป……

 11. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเรา คือ
  1รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  2.นอนหลับให้เพียงพอ
  3.ออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ลุกนั่ง เล่นกีฬา เป็นต้น
  4.อยู่ในที่ที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มีควันหรือมลพิษ
  5.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

 12. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.อายุที่มากขึ้น
  2.เพศหญิงเจริญเติบโตกว่าผู้ชาย
  3.ต่อมต่างๆที่ผลิตสารแต่ละชนิด

 13. 1. รับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน
  2.รับความรู้สึกจากอวัยวะทุกส่วน รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความทรงจำการทรงตัว .
  3.การเรียนรู้ที่จะฝึกหัดหรือฝึกฝน โดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 14. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 1.การที่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ จึงทำไห้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 2.พักผ่อนไม่เพียงพอ ควรพักผ่อนอย่างน้อย6-8ชั่วโมง

 15. 1.การบาดเจ็บและโรคภัยที่่เป็นมาแต่เดิมถ้าป่วยมาแต่เด็กก็จะทำการเจริญเติบโตช้า
  2.เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  3.ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆ อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
  4.อาการและแสงแดด ถ้ามีอาการดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง เจริญเติบโตตาม ปกติ

 16. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.ไม่นอนก็2ทุ้มจะทำให้การเจริญเติบโตช้าเราควรนอนก็2ทุ้มนะครับ
  2.ควรนอนก่อน 4 ทุ้ม
  3.ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
  4พศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย

 17. ปัจจัยต่อการเจริญเติบโต
  1. เพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชาย
  2. ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  3. ไม่นอนดึกอาจทำไห้ไม่ครบสารอาหาร5หมู่

 18. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบ5หมู่
  ไม่นอนดึก พักผ่อนให้เพียงพอ

 19. 1.อายุ 12ปี 2เดือน
  2.เกณฑ์การเจริญเติบโต ปกติ
  3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนคือ
  1.ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
  2.เพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  3.พักผ่อนให้เพียงพอ

 20. เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆ อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
  อาหาร การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า
  อาการและแสงแดด ถ้ามีอาการดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง เจริญเติบโตตาม ปกติ

 21. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.กินอาหารให้ครบ5หมุ่
  2.พักผ่อนให้เพียงพอ
  3.ออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ

 22. ปัจจัยต่อการเจริญเติบโต
  ิ1. ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชาย
  2.การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำไห้เกิดการเจริญเติบโตช้า
  3.อาจจะได้รับการบาดเจ็บและเกิดโรคร้าย

 23. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1 เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  2 ต่อมต่างๆ ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆอาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
  3 อาหาร การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า

 24. ปัยจัยที่มีต่อการเจริญเติบโต
  1.ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2.ออกกำลังกายสมำ่เสมอ
  3.พักผ่อนให้มาก

 25. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.ปกติเพศหญิงจะโตเร็วกว่าเพศชาย
  2.เล่นกีฬาทุกวันหรือออกกำลังกายทุกวัน
  3.กินอาหารครบ 5 หมู่

 26. ปัจจัยที่มีการเจริญเติบโต
  1. เพศปกติเพศหญิงเจริญเติบโตเร็วกว่าชาย
  2. อาหารการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้า

 27. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.กินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่
  2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

 28. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.เพศ ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
  2.การบาดเจ็บและโรคภััยที่มีมาแต่เดิมก็จะทำให้การเจริญเติบโตช้า
  3.ต่อมต่างๆภายในร่างกายที่ผลิตสารต่างๆอาจทำงานมากหรือน้อยไปต่างกัน

 29. 1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2.พักผ่อนให้เพียงพอ
  3.ออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ

 30. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2.พักผ่อนไม่เพียงพอ
  3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 31. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.ออกกำลังกายทุกวัน
  2.ผักผ่อนให้เพียงพอ
  3.กินอาหารให้ครบ5หมู่

 32. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นในสมัยนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบทำตามความคิดของตนเองมากกว่า
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2.ออกกำลังกาย
  3.พักผ่อนให้เพียงพอ

 33. ทำข้อสอบบได้ 7 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซนร์ 70 เปอร์เซนร์ จาก 100 เปอร์เซนร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s