ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเพศของวัยรุ่น

ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมกลุ่ม  โดยปฏิบัติภาระงานดังนี้

1.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  12  กลุ่ม  กลุ่มละ 3-4 คน

2. นักเรียนจับฉลากเพื่อหาหัวข้อเรื่องในการทำกิจกรรม  การจัดทำ VDO CLIP  เพื่อส่งเสริมทักษะการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการทางเพศ   มีหัวข้อเรื่องดังนี้
1.  วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศให้เข้าใจ
2.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
3.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  อารมณ์
4.  การระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ
5.  การระมัดระวังในเรื่องกิริยามารยาทเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ
6.  การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
7.  ทักษะการปฏิเสธเรื่องเพศ
8.  ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อนในเรื่องเพศ
9.  ทักษะการตัดสินใจในเรื่องเพศ
10. การเบี่ยงเบนทางเพศโดยหากิจกรรมที่เหมาะสม
11. การดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศ
12. เมื่อพบปัญหาทางเพศ…ปรึกษาใคร

Advertisements

10 comments on “ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

 1. การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
  ต่อเพศตรงข้าม
  1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์
  2.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3.การเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 2. ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
  1.ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
  2.การระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ
  3 การระมัดระวังในเรื่องกิริยามารยาทเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ
  4.การดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศ

 3. ยอมรับเเละปรับตัวต่อการเปลี่ยนเเปลงทางเพศ
  การยอมรับในด้านร่างกายการยอมรับในด้านอารมณ์เเละสิ่งเเวดล้อม
  เเละด้านสัมคมเเละควรระมัดระวังในเรื่องมารยาทเพื้อป้องกันปัญหาทางเพศ

 4. การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
  ในช่วงวัยรุ่นเราจะมีอารมณ์รุนแรง ใจร้อน อยากรู้อยากลอง
  เราต้องปรับตัวโดยการทำจิตใจให้บริสุทธิ์

 5. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
  1.ระมัดระวังในการแต่งกายไม่แต่ตัวโป้เกินไป เพราะจะเสี่ยงต่อปัยหาทางเพศ
  2.ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางด้ายร่างกาย จิตใจและอารมณ์
  3.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รักนวลสงวนตัว.

 6. ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ คือ วัยรุ่นจะมีอารมณ์ที่รุนแรง ขี้หงุดหงิด ไม่ชอบให้ใครบังคับ อยากรู้อยากลอง ดังนั้นเมื่อเราได้ศึกษาวิธีแล้ว เราควรนำกลับไปปฏิบัตเเละบอกวิธีต่อเพื่อนๆ ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้อง ไม่หลงผิดไปในสิ่งที่ไม่ดี

 7. รู้จักยอมรับตัวเอง
  และกล้าแสดงออกในทางที่ดี
  ให้โอกาสเพื่อนหากเพื่อนทำผิดพลาด
  ยอมรับผู้อื่น
  หากเพื่อนยังหลงในทางที่ผิดควรเตือนเพื่อนค่ะ
  ควรแนะนำค่ะ

 8. การยอมรับการเปลี่ยนเเปลงทางเพศ
  1.การเปลี่ยนเเปลงด้านอารมณ์
  2.การเปลี่ยนเเปลงทางเพศ
  3.การเปลี่ยนเเปลงด้านสังคม

 9. รู้จักยอมรับตัวเองและกล้าแสดงออกในทางที่ดีให้โอกาสเพื่อนหากเพื่อนทำผิดพลาดยอมรับผู้อื่น
  1.การเปลี่ยนเเปลงด้านอารมณ์
  2.การเปลี่ยนเเปลงทางเพศ
  3.การเปลี่ยนเเปลงด้านสังคม
  4.การระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศ

 10. การยอมรับและการเปลี่ยนแปลง
  1.วิธีการหาความรู้ทางการเปลี่นยแปลงทางเพศให้ใจก่อน
  2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์
  3.การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมให้เข้าใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s