ทักษะการปฏิเสธ

นักเรียนศึกษา V.D.O  Clip   ต่อไปนี้  เพื่อวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธ

 

ครูนำเสนอ ดู V.D.O  Clip   จาก เว็บไซต์เรื่อง เลิกพิสูจน์  ผลิตโดย สสส.

เมื่อนักเรียนดู V.D.O  Clip   จบแล้ว  ให้นักเรียนบอกมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรไเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ตามที่นักเรียนได้ชมไปแล้ว

 

Advertisements

37 comments on “ทักษะการปฏิเสธ

 1. พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิ

 2. แนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น คือ
  การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทางเพศ ซึ่งจะส่งผลทำให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์เพศขึ้นมาได้บ่อย วัยรุ่นหลายคนที่มีกิจกรรมส่วนตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจ ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นประจำวัยนี้จะมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเป็นทุน และเมื่อมาผสมกับการที่มีระดับฮอร์โมนทางเพศเพิ่มสูงขึ้น

 3. แนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น
  วัยรุ่นจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายมากขึ้น ผช. ก็จะมีเสียงแตก มีขนขึ้นตามร่างกายมากขึ้น
  ส่วน ผญ. มีหน้าอกใหญ่ขึ้น มีขนขึ้นตามตัวมากขึ้น
  ทางด้านอารมณ์ ทั้งผู้ชายและหญิง จะมีอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา กล้าแสดงออกมากขึ้น

 4. เเนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น คือ เมื่อเราก้าวสู่วัยรุ่นเเล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็ควรปรึกษาพ่อเเม่ หรือไม่ก็ปรึกษาเเพทย์ และสิ่งที่วัยรุ่นไม่ควรทำคือ ไม่ควรเเต่งตัวไม่เรียบร้อย เเละตอนกลางคืนก็ไม่ควรออกนอกบ้าน ควรอยู่กับพ่อเเม่ครอบครัว และผู้หญิงถ้าประจำเดือนมาไม่ปกติก็ควรปร฿กษาพ่อเเม่หรือไม่ก็ไปปรึกษาเเพทย์ เราควรทำตัวให้เหมาะสมกับวัยรุ่นไม่ควรทำตัวเเละเเทะ อาจจะเกิดความเสียหาย และการเรียนก็เรียนไม่จบ วัยนี้ควรตั้งใจเรียน อย่าไปมั่วสุมกับอะไรที่ไม่ควร

 5. เเนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น คือ เป็นการตัดสินคุณค่าของตนและเเสดงออกถึงการทราเราทำ เเละสิ่งที่ไม่ควรทำ คือ ไม่ควรเเต่งกายขาสั้นออกจากบ้านหรือ ไปกะผู้ชายสองต่อสอง ถ้าคนอื่น เขาเห็นเขาจะว่าเราได้หรือจะมองเราไม่ดี เเละไม่ควรเทียวกลางคื่น บ่อยๆ

 6. การทางการพัฒนาตนเองในวัยรุ่นแบ่งออกได้หลายๆส่วนคือ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจค้ะ
  คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายและก็จะส่งผลให้ผู้อื่น เราควรตั้งใจเรียนอย่าพึ่งมีแฟน เที่ยวน้อยลง
  และเราก็ควรปรับเปลี่ยนิสัยของเราเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นคือสิ่งธรรมชาติ
  เราควรยอมมรับมันปรับเปลี่ยนเเก้ไขและวันรุ่นก็จะม่ค่อยกล้าแสดงออก
  ชอบอยากรู้อยากลอง ค่ะ

 7. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ัน และควรมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับสังคมที่ตนจะพบเจอ ในแต่ล่ะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ

 8. แนวทางการพัฒินาตนเองในวัยรุ่นคือ เมื่อเราก้าวสู่วัยรุ่นเเล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็ควรปรึกษาพ่อเเม่ หรือไม่ก็ปรึกษาเเพทย์ และสิ่งที่วัยรุ่นไม่ควรทำคือ ไม่ควรเเต่งตัวไม่เรียบร้อย เเละตอนกลางคืนก็ไม่ควรออกนอกบ้าน ควรอยู่กับพ่อเเม่ครอบครัว และผู้หญิงถ้าประจำเดือนมาไม่ปกติก็ควรปร฿กษาพ่อเเม่หรือไม่ก็ไปปรึกษาเเพทย์

 9. แนวทางการพัฒนาตนเองในวัยรุ่น
  เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยแปลงทาง
  ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
  ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเราต้องยอมรับมันและปรับตัวไปในทางที่ถูกต้อง

 10. ทักษะการปฏิเสธมื่อมีผู้ชักชวนให้ไปทำในเรื่องต่างๆที่ไม่ดี
  1.เดินหนี
  2.ชวนคุยเรื่องอื่น
  3.ไม่พูดด้วย

 11. หากมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาตีสนิท หรือเข้ามาชักชวนไห้เราไปไหน เราควรปฎิเสธไห้เด็ดขาด
  เดินหนี

 12. ทักษะการปฏิเสธ ถ้ามีใครชักชวนเราไปไหนเราควรปรึกาษาพ่อแม่ก่อน ถ้ามีผู้ชายคนหนึ่ง ชักชวนให้ไปทำงานทุจริต เราควรปฏิเสธเพราะมันเป็นงานไม่ดีถึงจะได้เงินเยอะเราก็ไม่ควรทำงานทุจริต
  มันอาจทำให้เราเสียอนาคต การเรียนไม่ดี เกรดเฉลี่ยน้อย หางานทำยาก รายได้ไม่ค่อยดี ถ้าช่วงปิดเทอมเราจะไปทำงานกับพ่อแม่เราควรขออนุญาติท่านก่อน ถ้าท่านอนุญาติเราก็ไปได้

 13. การปฏิเสธเมื่อมีผู้ชักชวนไปในสิ่งที่ไม่ดี
  1การชวนคุยเรื่องอื่นที่ม่ใช่ในสิ่งทีไม่ดี
  2 ทำเหมือนให้เราม่มีเวลาที่จ่ะไป

 14. ทักษะการปฎิเสธเมื่อมีผู้ชักชวน
  เราควรปฎิเสธไม่พูดด้วยอารมหาทางพูดโดยที่ไม่เขารู้สึกโกรธเราหรือเรา
  เพราะถ้าเราทำให้เขาโกรธเขาอาจจะทำอันตรายต่อเราเพราะ ฉะนั้น เราควรหาทางปฎิเสธโดยใช้สติเเละไหวพลิบการเอาตัวรอด

 15. แนวทางการพัฒนาตนเองในวัยรุ่น คือการที่เราเข้าสู่วัยรุ่นทางด้านร่างกายเเละจิตใจ
  และเราต้องปรับตัวให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับวัย

 16. การทางการพัฒนาตนเองในวัยรุ่นแบ่งออกได้หลายๆส่วนคือ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจค้ะ
  คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายและก็จะส่งผลให้ผู้อื่น เราควรตั้งใจเรียนอย่าพึ่งมีแฟน เที่ยวน้อยลง
  และเราก็ควรปรับเปลี่ยนิสัยของเราเอง

 17. ทักษะการปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนไปทำเรื่องต่างๆๆ
  1. ควรพูดเพราะเค้าไว้ หรือ จะอารมเสียก็เเล้วเเต
  2. เดินหนี หรือ วิ่งหนี
  3. ชวนพูดในเรื่องอื่นๆ หรือ เปลียนเรื่องคุย

 18. การปฏิเสธที่ดีควรโน้มน้าวจิตใจ ไห้ผู้ถูกปฏิเสธมีความสึกดีกับเรา เราต้องพุดดี ไม่ควรพูดใส่อารมกับผู้ที่โดนปฏิเสธ อาจจะทำไห้เราโดนทำร้าย หรือทารุนเรา

 19. ทักษะการปฎิเสษคือ เราควรปรึกษาพ่อแม่เราก่อน เเละถ้าไม่เค้าไม่ไห้ไปควรปฎิเสษทันที
  บอกไปว่าเราจะทำงานบ้านช่วยพ่อแม่เราไม่ว่าง

 20. พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
  1.วัยแรกรุ่น (10-13ปี)
  2.วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี )
  3.วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี)
  ทั้ง 3 วัยนี้จะมีความแตกต่างที่โดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด

 21. แนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น
  เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยแปลงทาง
  ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
  ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเราต้องยอมรับมันและปรับตัวไปในทางที่ถูกต้อง

 22. เเนวทางการพัฒนาตนเองของวัยรุ่น
  เเบ่งออกเป็น3ช่วง คือ
  วัยเเรกรุ่น
  วัยรุ่นตอนกลาง
  วัยรุ่นตอนปลาย
  เราต้องปรับตัวให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับไว

 23. ควรอยู่ห่างๆจากคนที่แปลกหน้า และหลีกเลี่ยงการเดินทางที่เปรี่ยวๆ หรือ ไปไหนก็ไปคนเดียว ควรไปกันเพื่อนหลายๆคน หรือ เมื่อมีอะไรผิดสังเกตุ ให้ โทรหาคุณพ่อหรือคุณแม่ให้มารับ

 24. ก็ควรปฎิเสธโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามโกธรเราต้องปฎิเสธอย่างอ่อนน้อม

 25. การปฏิเสธเมื่อมีผู้ชักชวนให้ไปทำในเรื่องต่างๆที่ไม่ดี
  1.หาข้ออ้างว่าติดธุระ ติดงาน
  2.ก็บอกไปเลยว่าเรายังไม่ถึงวัยนั้นเธอรอเราซิ
  หรือพูดไปว่าเราไม่ไปหรอก

 26. การปฏิเสธการชักชวนของผู้เสพสารเสพติด
  1. เดินหนี
  2.ชวนคุยเรื่องอื่น
  3.ปฏิเสธไปแบบตรงๆเลย

 27. การปฏิเสธ
  ชวนเพื่อนคุยเรื่องอื่่นที่ไม่ใช่เรื่องที่คุยอยู่
  เดินหนี้เพื่อน พูดปฏิเสธหรือท่าทางจริงจัง

 28. ทักษะการปฏิเสธ
  เพราะว่าถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเราไม่อยากไปเราควรปฏิเสธที่ละมุนละม้อมเพราะว่าจะทำให้เกิดผลดีทั้ง2ฝ่าย

 29. นำไปใช้ในเวลาที่
  ถูกชวนไปเที่ยวกัน2ต่อ2รู้จักปฎิเศษ
  หรือชวนเพื่อนไปกันเยอะๆ
  หากเพื่อนไห้รองสิ่งที่ไม่ดีก็ควรบอกเพื่อนไปว่าไม่รอง
  หรือหาเรื่องอื่นมาคุยจร้าา

 30. ทักษะการปฎิเสธ
  1. พูดเพื่อไม่ให้เขาอารมณ์เสีย
  2. เดินหนี
  3. ปฎิเสธคำว่า ไม่ ไปเรื่อยๆ
  4. หาข้ออ้าง เช่น แม่ให้อยู่บ้าน ต้องทำการบ้าน
  5. คุยเรื่องอื่น เช่น เรามาทำการบ้านเถอะ ออกกำลังกายดีกว่าไหม
  6. ปฎิเสธไปตรงๆ เลยดีกว่าอ้อมค้อม
  7. พูดเพราะๆเพื่อไม่ให้เขาอารมณ์เสียมากกว่าเดิม

 31. พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี)
  ทักษะการปฏิเสธ
  1.พูดเค้าไว้เพื่อไม่ให้เค้าอารมณ์เสีย
  2.วิ่งหนี โดยสาเหตุ
  3.หาข้ออ้าง เช่น แม่ให้เฝ้าบ้าน หรือ ทำการบ้านอยู่

 32. ทักษะการปฎิเสธ
  1.วิ่งหนีหรือเดินหนี
  2.พูดให้เขาไม่อารมณ์เสีย

 33. ทักษะการปฏิเสธ
  1.หาข้ออ้างว่า วันนี้มีรายงาน หรือ แม้ให้อยู่เฝ้าบ้าน
  2.พูดคำว่าประฏิเสธ
  3.วิ่งหนี หรือ เดินหนี

 34. ทักษะการปฎิเสธ
  1. พูดเพื่อไม่ให้เขาอารมณ์เสีย
  2.วิ่งหนี หรืิอ เดินหนี
  3.หาข้ออ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s