การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถ    ทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้  เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักหรือคนที่เราพบเห็นได้

1. ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว ให้เรียกหรือเขย่าตัวผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669 

2. จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย   คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยใช้มือหนึ่งประคองศีรษะ อีกมือหนึ่งอ้อมรักแร้มาที่ไหล่ พลิกผู้ป่วยนอนหงาย

3. เปิดทางเดินหายใจ   ใช้มือกดหน้าผาก อีกมือหนึ่งดันคางให้หน้าแหงนขึ้น ถ้ามีสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจเช่น เศษอาหาร หรือ สิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากให้ใช้มือล้วงออกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่ง

4. ตรวจดูการหายใจ มองไปทางปลายเท้าผู้ป่วยให้หูชิดกับปากผู้ป่วย เพื่อฟังเสียงหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจ ตาดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก ประเมินว่า ผู้ป่วยหายใจได้เองหรือเปล่า ถ้าผู้ป่วยหายใจเองได้จัดให้นอนตะแคงกึ่งคว่ำเพื่อพัก

5. ช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจให้เป่าปาก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือที่อยู่เหนือศีรษะ บีบจมูกให้แน่น ฝ่ามือกดหน้าผากให้หน้าแหงนขึ้น นิ้วชี้และนิ้วกลางของมืออีกข้างเชยคางผู้ป่วยขึ้น ผู้ช่วยเหลือสูดหายใจเข้าเต็มที่ประกบปากกับผู้ป่วยให้สนิท แล้วเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยช้าๆ แต่แรง ประมาณ 10-12 ครั้งใน 1 นาที สังเกตดูว่าขณะที่เป่าลมเข้า หน้าอกของผู้ป่วยจะกระเพื่อมขึ้น

6. ตรวจชีพจรในเวลา 5-10 นาที วางนิ้วชี้และนิ้วกลางบนหลอดลมของผู้ป่วย แล้วเลื่อนลงไปด้านข้างระหว่างหลอดลมกับกล้ามเนื้อคอ คลำการเต้นของชีพจรเส้นเลือดใหญ่ที่คอ พร้อมสังเกตการหายใจของผู้ป่วย
– ถ้าคลำชีพจรได้ แต่ไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจด้วยการเป่าปากทุก 5 วินาที โดยนับหนึ่ง…และสอง…และสาม…และสี่…และห้า… เป่าปาก 1 ครั้ง (10-20 ครั้ง ใน 1 นาที)
– ถ้าคลำชีพจรไม่ได้หรือหัวใจหยุดเต้น ให้ช่วยกดหน้าอก

7. การกดหน้าอก คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วย วางนิ้วชี้และนิ้วกลาง (มือขวา) บริเวณปลายกระดูกหน้าอก วางฝ่ามือซ้ายต่อจากนิ้วชี้บนกระดูกหน้าอก เอามือขวาทับมือซ้าย ผู้ช่วยเหลือเหยียดแขนตรง โน้มตัวตั้งฉากกับหน้าอก ทิ้งน้ำหนักลงบนแขนออกแรงกดที่ฝ่ามือให้หน้าอกยุบลงประมาณ 1.5-2 นิ้วกดหน้าอกสม่ำเสมอ 15 ครั้ง ใน 10 วินาที โดยนับหนึ่ง…และสอง…และสาม…และสี่…จนครบ 15 ครั้ง สลับกับเป่าปาก 2 ครั้ง นับเป็น 1 รอบ ทำ 4 รอบใน 1 นาที

(อัตราประมาณ 80 ครั้งใน 1 นาที)
สำหรับผู้ช่วยเหลือ 2 คน คนหนึ่งกดหน้าอก 5 ครั้ง สลับกับคนที่สองเป่าปาก 1 ครั้ง (อัตราประมาณ 60 ครั้งใน 1 นาที)

8. ตรวจชีพจรและหายใจซ้ำ ทุก 3-4 นาที และให้การช่วยเหลือ

ถ้าไม่มีชีพจรและไม่หายใจ

– ผู้ช่วยเหลือ 1 คน กดหน้าอก 15 ครั้ง เป่าปาก 2 ครั้ง ทำ 4 รอบ ใน 1 นาที

– ผู้ช่วยเหลือ 2 คน กดหน้าอก 5 ครั้ง  เป่าปาก 1 ครั้ง

– ตรวจชีพจรและการหายใจซ้ำทุก

3-4 นาที

รอจนกว่ามีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึง

ถ้ามีชีพจรและไม่หายใจ

– ช่วยเป่าปาก 15 ครั้ง ใน 1 นาที

– ตรวจชีพจรและการหายใจซ้ำทุก

3-4 นาที

รอจนกว่ามีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึง

ถ้ามีชีพจรและหายใจได้เอง

– เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

– ตรวจชีพจรและการหายใจซ้ำทุก

3-4 นาที

รอจนกว่ามีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึง
Advertisements

35 comments on “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 1. เมื่อพบอุบัติเหตุควรหาคนคนช่วยเหลื่อ
  1.เรียกให้คนแถวนั้นช่วย
  2.ถามผู้เจ็บถามเบอร์หรือชื่อ
  3.โทรแจ้งหน่อยกู้ภัย

 2. การช่อยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือ การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์
  1.ปั๊มหัวใจเพื่อให้รุ้สึกตัว
  2.เรียกสติผู้บาดเจ็บ
  3.ควรเรียกคนมาช่วย โทร1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ

 3. การช่วยชีวิตคนแบบพื้นฐาน คือการช่วยเหลือคนที่หัวใจม่หยุดเต้นทันทีหรือคนที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน มีการช่วยดังนี้1.ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว2.จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย3.เปิดทางเดินหายใจ
  4.ตรวจดูการหายใจ เป็นต้น

 4. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือ การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร
  เมื่อพบคนเกิดอุบัตเหตุ
  1.เรียกสติผู้ปวดเจ็บและถามชื่อ หรือเบอร์ญาติ
  2.ปั๊มหัวใจเพื่อให้รู้สึกตัว
  3.ควรเรียกผู้อื่นใหั้มาช่วยเหลือ
  4.โทรเรียก1669หรือ191 เพื่อขอความช่วยเหลือ

 5. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือ
  การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักหรือคนที่เราพบเห็นได้

 6. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร
  เมื่อพบอุบัติเหตุควรหาคนคนช่วยเหลื่อ
  1.เรียกให้คนแถวนั้นช่วย
  2.ถามผู้เจ็บถามเบอร์หรือชื่อ

 7. การช่วยชีวิตคนแบบพื้นฐาน คือ การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร
  1.ใช้แรงมือกดที่หน้าอก
  2.เป่าลมเข้าปากผู็ป่วย
  ก็สามารถทำไห้หัวใจหยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นไหม่ได้

 8. เมื่อเจอ คนประสบอุบัติเหตุ ควรไปช่วยหรือ โทรเรียก 1669 ด่วนที่สุด
  การช่วยชีวิตคนแบบพื้นฐาน คือ การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร
  1. ใช้มือประสานกัน เเล้ววางลงกลางน่าอกเเล้วดันเเรงๆ เร็วๆ
  2. เอามือทั้งสองข้างของเรา จับปากผูป่วย เเล้วเปาลมไส่ปางผูป่วย

 9. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร

 10. คือการช่วยให้ผู้ป่วยมีลมหายฝจโดยการทำวิธีต่างๆเพื่อช่วยผู้ป่วย
  เช่น การกดหน้าอกของผู้ป่วย การตรวจชีพจรของผู้ป่วย เปิดทางเดินหายใจของผู้ป่วย
  และตรวจดูระดับความรู้สึกว่า มีการตอบสนองของการช่วยเหลือกี่เปอร์เซ็น

 11. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร โดยมีวิธีทำ ดังนี้
  1. ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจให้เป่าปาก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือที่อยู่เหนือศีรษะ บีบจมูกให้แน่น
  2. คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยใช้มือหนึ่งประคองศีรษะ อีกมือหนึ่งอ้อมรักแร้มาที่ไหล่ พลิกผู้ป่วยนอนหงาย
  3. ใช้มือกดหน้าผาก อีกมือหนึ่งดันคางให้หน้าแหงนขึ้น เพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่ง

 12. เมื่อเห็นผู้อื่นจมนํ้า
  1.เมื่อเห็นผู้อื่นจมนํ้าควรเรียกขอความช่วยเหลือ หรือโทร1669หรือ191
  2.ตรวจดูการหายใจ เพื่อฟังเสียงการหายใจ หรือสัมผัส
  3.ตรวจชีพ5-10 ถ้ายังไม่รู้สึกตัว เป่าปากโดยนับ5วิ1 2 3
  4.ตรวจชีพและหายใจซํ้า 3-4นาที และรอความช่วยเหลือ

 13. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานคือการช่วยชีวิตคนที่หัวใจเต้นอย่างกะทันหัน การกันหน้าอกผู้ป่วย คือการปั้มหัวใจ

 14. การช่วยชีวิตเบื้องต้นหากผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
  1.ปั้มหัวใจ
  2.โทรแจ้งรถพยาบาล

 15. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือ
  การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย

 16. เมื่อเห็นผู้อื่นจมนํ้า
  1.เมื่อเห็นผู้อื่นจมนํ้าควรเรียกขอความช่วยเหลือ หรือโทร1669หรือ191
  2.ตรวจดูการหายใจ เพื่อฟังเสียงการหายใจ หรือสัมผัส
  3.ตรวจชีพ5-10 ถ้ายังไม่รู้สึกตัว เป่าปากโดยนับ5วิ1 2 3
  4.ตรวจชีพและหายใจซํ้า 3-4นาที และรอความช่วยเหลือ
  5.ควรบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วย

 17. การช่วยชีวิตคนแบบพื้นฐาน คือการช่วยเหลือคนที่หัวใจม่หยุดเต้นทันทีหรือคนที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน มีการช่วยดังนี้1.ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว2.จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย3.เปิดทางเดินหายใจ
  4.ตรวจดูการหายใจ เป็นต้น

 18. การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
  1.เรียกสติของผู้บาดเจ็บ
  2.ถามชื่อ หรือ เบอร์ญาติ
  3.โทรเรียก1669หรือ191

 19. การช่วยเหลือคนแบบพื้นฐาน
  1ตวรจดูระบบการรู้สึก 2จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย 3เปิดทางเดินหายใจ 4ตวรจดูการหายใจ
  5ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก 6 ตวรจชีพจรในเวลา5-10 นาที 7การกดหน้าอก 8ตวรจชีพจรในและหายใจซํ้า ทุก 3-4 นาที

 20. การช่วยชีวิตคนแบบพื้นฐาน คือการช่วยเหลือคนที่หัวใจม่หยุดเต้นทันทีหรือคนที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน มีการช่วยดังนี้1.ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว2.จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย3.เปิดทางเดินหายใจ
  4.ตรวจดูการหายใจ

 21. เมื่อพบผู้เกิดอุบัติเหตุควรเหลือทันที
  คือ
  1.เมื่อเห็นผู้อื่นจมนํ้าควรเรียกขอความช่วยเหลือ หรือโทร1669หรือ191
  2. จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยใช้มือหนึ่งประคองศีรษะ อีกมือหนึ่งอ้อมรักแร้มาที่ไหล่ พลิกผู้ป่วยนอนหงาย

 22. การช่วยชีวิต
  1.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  2.นำผู้ป่วยไปนอพัก
  3.นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

 23. การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถ ทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักหรือคนที่เราพบเห็นได้

 24. เมื่อพบผู้เกิดอุบัติเหตุควรเหลือทันที
  คือ1.เรียกสติผู้ปวดเจ็บ คือ ถามชื่อ หรือเบอร์ญาติ
  2.ปั๊มหัวใจเพื่อให้รู้สึกตัว แล้วนำส่งหมอโดยทันที
  3.ควรเรียกผู้อื่นใหั้มาช่วยเหลือ
  4.โทรเรียก1669หรือ191 เพื่อขอความช่วยเหลือ

 25. นำไปใช้ในชีวิตใด้จริงค่ะ
  1.สามารถช่วยผู้อื่นใด้จริงค่ะ
  2.ได้รู้การช่วยชีวิตคน
  3.นำไปทำได้จริงหากมีเหตุฉุกเฉิน
  4.การแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ
  ช่วยคนได้จริง

 26. 1. ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว ให้เรียกหรือเขย่าตัวผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669
  2. จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยใช้มือหนึ่งประคองศีรษะ อีกมือหนึ่งอ้อมรักแร้มาที่ไหล่ พลิกผู้ป่วยนอนหงาย
  3. เปิดทางเดินหายใจ ใช้มือกดหน้าผาก อีกมือหนึ่งดันคางให้หน้าแหงนขึ้น ถ้ามีสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจเช่น เศษอาหาร หรือ สิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากให้ใช้มือล้วงออกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่ง
  4. ตรวจดูการหายใจ มองไปทางปลายเท้าผู้ป่วยให้หูชิดกับปากผู้ป่วย เพื่อฟังเสียงหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจ

 27. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถ ทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักหรือคนที่เราพบเห็นได้

 28. 1. ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว ให้เรียกหรือเขย่าตัวผู้ป่วย ขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669

  2. จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยใช้มือหนึ่งประคองศีรษะ อีกมือหนึ่งอ้อมรักแร้มาที่ไหล่ พลิกผู้ป่วยนอนหงาย

  3. เปิดทางเดินหายใจ ใช้มือกดหน้าผาก อีกมือหนึ่งดันคางให้หน้าแหงนขึ้น ถ้ามีสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจเช่น เศษอาหาร หรือ สิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากให้ใช้มือล้วงออกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่ง

  4. ตรวจดูการหายใจ มองไปทางปลายเท้าผู้ป่วยให้หูชิดกับปากผู้ป่วย เพื่อฟังเสียงหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจ ตาดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก ประเมินว่า ผู้ป่วยหายใจได้เองหรือเปล่า ถ้าผู้ป่วยหายใจเองได้จัดให้นอนตะแคงกึ่งคว่ำเพื่อพัก

 29. เมื่อพบผู้เกิดอุบัติเหตุควรเหลือทันที
  คือ1.เรียกสติผู้ปวดเจ็บ คือ ถามชื่อ หรือเบอร์ญา
  2.ควรเรียกผู้อื่นใหั้มาช่วยเหลือ
  3.โทรเรียก1669หรือ191

 30. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถ ทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักหรือคนที่เราพบเห็นได้

 31. นำไปใช้ในชีวิตใด้จริงค่ะ
  1.สามารถช่วยผู้อื่นใด้จริงค่ะ
  2.ได้รู้การช่วยชีวิตคน
  3.นำไปทำได้จริงหากมีเหตุฉุกเฉิน
  4.การแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ
  ช่วยคนได้จริง

 32. การช่วยเหลือผู้ป่วย
  1.นำผู้ป่วยไปนอนพัก
  2.ตรวจดูการหายใจ
  3.โทรแจ้งรถพยาบาล

 33. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือปั้มหัวใจ และผ่ายปอด ถ้าผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นให้ โทรหารถ โรงพยาบาล

 34. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  หมายถึง การปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือ คนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่อย่างไร แต่เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย
  เมื่อพบอุบัติเหตุควรหาคนคนช่วยเหลื่อ
  1.เรียกให้คนแถวนั้นช่วย
  2.ถามผู้เจ็บถามเบอร์หรือชื่อ
  3.โทรแจ้งหน่อยกู้ภัย

 35. การช่วยชีวิตพื่นฐาน
  1.ปั้มหัวใจ
  2.โทรหารถพยาบาลมาช่าย
  3.ผ่ายปอด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s