อาการผู้ใช้สารเสพติด

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
 • สุขภาพ ทรุดโทรมผอมซูบซีด
 • ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้งแตก
 • ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง
 • น้ำมูกน้ำตาไหล เหงื่อออกมาก
 • มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม เพื่อต่อสู้กับแสงสว่างเพราะม่านตาขยาย
 • มีร่องรอยการเสพยาโดยการฉีด นิ้วมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก
 • มีรอยแผลเป็นที่ท้องแขนเป็นรอยกรีด ด้วยของมีคม (ทำร้ายตนเอง)

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติ และบุคลิกภาพ

 • ขาดการเรียน หนีโรงเรียน การเรียนด้อยลงสติปัญญาเสื่อม การงานบกพร่อง
 • ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม ชอบแยกตัวเอง หลบซ่อนตัว ทำตัวลึกลับ
 • เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล พูดจาก้าวร้าว ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง สามารถทำร้ายบิดามารดาได้
 • ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย สกปรก
 • สีหน้าแสดงความผิดหวังกังวล ซึมเศร้า
 • พกอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น เข็มฉีดยา กระดาษตะกั่ว ไม้ขีดไฟ

เมื่อขาดยาเสพติดจะมีอาการอยากยาเสพติดเกิดขึ้นเช่น

 • มีอาการน้ำมูก น้ำตาไหล หาวนอน จามคล้ายเป็นหวัด
 • กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ลึก จ้องหาแต่ยาเสพติด จะขวนขวายหามาเสพไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
 • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน อาจมีเลือดปนออกมาด้วย เรียกว่า ลงแดง
 • ขนลุก เหงื่อออก เป็นตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก ขบฟัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูกดิ้นทุรนทุราย
 • มีไข้และความดันโลหิต ชักกระตุก นอนไม่หลับ คลุ้มคลั่ง เสียสติ

37แหล่งข้อมูล : http://www.sri.cmu.ac.th

 

 

Advertisements

36 comments on “อาการผู้ใช้สารเสพติด

 1. อาการของผู้ติดสารเสพติด
  1.จะมีอาการหลอน
  2 จะขาดยาไม่ได้ต่อมาก็จะลงแดง
  3 ร่างกายจะซูบผอม คอบตาดำคล่ำ

 2. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  เราควรอยู่ห่างจากยาเสพติด เพราะมันทำให้เราติดยาเกิดอาการหลอน สุขภาพร่างกายไม่ดีเลือดแห้ง ที่เราติดยาเสพติดเป็นเพราะสาเหตุ เพื่อนชักชวน อยากรู้อยากลอง เกิดปัญหากับครอบควร เราควรอยู่ห่างจากยาเสพติดไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมัน

 3. เราควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย สาเหตุส่วนมากเกิดจาก สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทรุดโทรม ทำให้จิตใจเปลี่ยนไปและคล้อยตามสิ่งเสพติด บ้างครั้งก็เกิดจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น จึงทำให้เด็กในปัจจุบันมีอารมณ์ และนิสัยเปลี่ยนแปลง

 4. อาการผู้ใช้สารเสพติด คือ สารเสพติดเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ถ้าหลงผิดไปครั้งเดียวเท่ากับเหมือนทำลายชีวิตตนเอง เเละอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลย อาการของผู้ใช้สารเสพติด ดังนี้
  1. สุขภาพ ทรุดโทรมผอมซูบซีด
  2. ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้งแตก
  3. นอนไม่หลับ คลุ้มคลั่ง เสียสติ

 5. การปฏิบัติตนต่อสารเสพติด
  1.รู้จักปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวน
  2.ไม่ควรอยู่ใกล้สิ่งเสพติด
  3.ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  4.ตักเตือนเพื่อนเมื่อเพื่อนเข้าไปยุ่งเกี่ยว

 6. การปฏิบัติตนต่อสารเสพติด
  1.เราต้องไม่คบเพื่อนที่ติดยา
  2.เราต้องเลือกคบเพื่อนที่ดี
  3.เราต้องไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด

 7. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  1.อยากรู้อยากลอง
  2.เพื่อนชักชวน
  3.ครอบครัวมีปัญหา
  การปฏิบัติตัวให้ห่างจากสารเสพติด
  1.ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวน
  2.เล่นกีฬาสม่ำเสมอ ออกกำลังกาย
  3.หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดหรือยาเสพติดต่างๆ

 8. อาการของผู้ติดสารเสพติดคือ
  หงุดหงิดง่ายหวาดระเเวง มีอาการอยากยาถ้าขาดยาอาจทำไห้ลงเเดงได้
  และทำให้ตัวเองผอม เกร็ง

 9. อาการของผู้ใช้ยาเสพติด
  1.ร่างการผอมซีด
  2.ขอบตาดำ
  3.เกิดอาการหลอนประสาท

 10. อาการของผู้ใช้ยาเสพติดคือ นํ้ามูกนํ้าตาไหล เหงื่อไหลเยอะ
  และถ้าต้องการยาจะหาด้วยวิธีใดก็ได้ เเละควรเลือกคบเพื่อน
  ที่ดี

 11. อาการของผู้เสพยา
  – จะทำให้ร่างกายทรุดโทรม
  – จะทำให้อารมณ์หงุดหงิดง่าย
  – สีหน้าจะดูโทรมๆ ซึมเศร้า

 12. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  เราควรคบเพื่อนที่ดี ถ้าถูกชักชวนควรปฎิเสธทันที และอาการคือ นํ้ามูกนํ้าตาไหล เหงื่อออกเยอะมากและถ้าใช้อาจทำไห้เราหมดอนาคตเรย.

 13. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  1.เพื่อนชวนควรหลีกเลี่ยง
  2.หากิจกรรมทำเพื่อหลีกเลี่ยง

 14. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  1.ทำร้ายตัวเอง
  2.มีอาการหลอน
  3.มือสั้น

 15. ค่ะเราไม่ควรยุ้งเกี่ยว
  1.ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
  2.ทำไห้ร่างกายเปลี่ยนแปลงค่ะ
  3.มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
  4.บุคลิคไม่ดีค่ะ
  เราจึงไม่ควรไปยุ้ง

 16. อาการของผู้เสพสิ่งเสพติด คือ
  1.จะมีอาการหลอน
  2.จะมีการขาดยาไม่ได้
  และจะส่งกระทบ หลายอย่างหลายด้าน เช่น
  1.ทางด้านสภาพร่างกาย โดยจะมีอ่การซูบผอม
  2.ทางด้านจิต
  3.ทางด้านสังคม และอื่นๆอีกมากมาย

 17. อาการของผุ้ติดสารเสพติด.
  1.ต้องเพิ่มขนาดยาเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้น
  2.ขาดยาไม่ได้
  .และโรคที่จะตามมาคือ
  1.โรคเกรงกล้ามเนื้อท้อง
  2.โรควุบ
  และเป็นเหตุให้ครอบครัวเสียใจอีกด้วย การเสเพติดจะทำให้เราไม่รู้ตัวหรอกว่าทำอะไรไป

 18. อากาารของผู้ติดสารเสพติด คือ
  1.จะมีอาการลงแดงเมื่อขาดยา
  2.จะมีอาการหลอน
  3.ร่างกายจะซูบผอม คอบตาดำคล่ำ
  4.ปากแห้งแตก

 19. อาการของผุ้ติดสารเสพติด.
  1.ต้องเพิ่มขนาดยาเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้น
  2.ขาดยาไม่ได้
  .และโรคที่จะตามมาคือ
  1.โรคเกรงกล้ามเนื้อท้อง
  2.โรควุบ
  และเป็นเหตุให้ครอบครัวเสียใจอีกด้วย การเสเพติดจะทำให้เราไม่รู้ตัวหรอกว่าทำอะไรไป

 20. อาการของผู้เสพสิ่งเสพติด
  1.ทางด้านจิต
  2.ทางด้านสังคม และอื่นๆอีกมากมาย
  3.ทำไห้ร่างกายเปลี่ยนแปลงค่ะ
  4.จะมีอาการหลอน

 21. อาการของผู้ติดสารเสพติด
  1จะเป็นลมแดง
  2ขาดสารเสพติดจะคุมคลั่ง
  3ต้องเสียเงินไปกะสารเสพติด

 22. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  1ปัญหาทางบ้าน
  2เพื่ิอนชักชวน
  3ทางด่านจิตใจ
  4อยากรุ่อยากลอง

 23. อาการผู้ใช้สารเสพติด
  1ปัญหาทางบ้าน
  2.มีอาการหลอน
  3ต้องเสียเงินไปกะสารเสพติด
  4.ทางด้านสังคม และอื่นๆอีกมากมาย
  5..ปากแห้งแตก

 24. อาการของผู้ติดยานะค่ะ
  1.หลอนประสาท
  2.เวลาขาดขาก็จะลงแดง
  3.ขาดยาบ้าไม่ได้ถ้าขาดก็จะมีอาการทำร้ายครอบครัว

 25. อาการของผู้ใช้สารเสพติด
  1 มีอาการประสาทหลอน
  2 ไม่มีแรงอ่อนแอ
  3 คอบตาดำไม่แข็งแรง

 26. อาการผู้ใช้สารเสพติด คือ สารเสพติดเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ถ้าหลงผิดไปครั้งเดียวเท่ากับเหมือนทำลายชีวิตตนเอง เเละอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลย อาการของผู้ใช้สารเสพติด ดังนี้
  1. สุขภาพ ทรุดโทรมผอมซูบซีด
  2. ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้งแตก
  3. นอนไม่หลับ คลุ้มคลั่ง เสียสติ
  4.ทำไห้ร่างกายเปลี่ยนแปลงค่ะ
  5.จะมีอาการหลอน

 27. อาการของผู้เสพสิ่งเสพติด คือ
  1.ทางด้านสภาพร่างกาย โดยจะมีอ่การซูบผอ
  2.ทางด้านจิต
  3.จะมีการขาดยาไม่ได้
  และจะส่งกระทบ หลายอย่างหลายด้าน เช่น
  1.ทางด้านสภาพร่างกาย โดยจะมีอ่การซูบผอม

 28. อาการของผู้เสพสิ่งเสพติด คือ
  1.จะมีอาการหลอน
  2.จะมีการขาดยาไม่ได้
  และจะส่งกระทบ หลายอย่างหลายด้าน เช่น

 29. อากาารของผู้ติดสารเสพติด คือ
  1.จะมีอาการลงแดงเมื่อขาดยา
  2.จะมีอาการหลอน
  3.ร่างกายจะซูบผอม คอบตาดำคล่ำ
  4.ปากแห้งแตก

 30. ยาเสพติดมีทั้งคุณและโทษ คุณคือ ยาบางชนิดไช้แล้วทำไห้ดีด ไม่เหนื่อยง่าย บุคคลที่ใช้ยาประเภทนี้จะทำงานกลางคืน ทำไห้ไม่เหนื่อย ขยัน
  ส่วนโทษคือ ทำไห้ร่างกายทรุดโทรม เกิดอาการหลอน คลั่ง ขาดสติ อาจส่งผลต่อบุคคลรอบข้าง เช่นขาดสติทำร้ายร่างกายคนไกล้ตัว เป็นต้น

 31. อาการของผู้ติดสารเสพติด
  1 อยากรู้อยากลอง
  2 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3 การรู้จักปฎิเสธ

 32. อาการของคนติดยาเสพติด จะมีอาการปากแห้ง ขอบตาดำ ร่างกายทรุดโทรม

 33. การเปลี่ยนแปลงจากการเสพยาเสพติด คือ
  สุขภาพ ทรุดโทรมผอมซูบซีด
  ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้งแตก
  ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง

 34. อาการของผู้ใช้ยาเสพติดคือ นํ้ามูกนํ้าตาไหล เหงื่อไหลเยอะและถ้าต้องการยาจะหาด้วยวิธีใดก็ได้ เเละควรเลือกคบเพื่อนที่ดี
  อาการของผู้ใช้ยาเสพติด
  1.ร่างการผอมซีด
  2.ขอบตาดำ
  3.เกิดอาการหลอนประสาท

 35. การเปลี่ยนเเปลงจากยาเสพติด
  1.เราควรไม่รองเวลาเพื่อนรช่วย
  2.การรู้จักปฎิเสธ
  3.ด้านจิตใจ
  4.จะขาดยาไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s