การป้องกันภัยจากสารเสพติด

สาเหตุของการติดยาเสพติด

 • ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
 • เพื่อนชวน หรือเพื่อนต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
 • มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์หรือช่วยให้ทำงานได้มาก ๆ
 • ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติ ของยาบางชนิด อาจทำให้ผู้ใช้เกิดการเสพติดได้โดยไม่รู้ตัว
 • ใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
 • สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยมีการค้ายาเสพติด หรือมีผู้ติดยาเสพติด
 • ถูกหลอกอาจเพื่อประโยชน์ในการค้ายาเสพติด
 • เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ให้กับตนเองได้

เราจะป้องกันยาเสพติดได้ดังนี้
1. ป้องกันตนเองไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ไม่หาทางออกในทางที่เป็นโทษ ควรปรึกษา พ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ ระมัดระวังการใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจ ถึงโทษ ของยาเสพติด

2. ป้องกันครอบครัว  ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

3. ป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว “”การสมัครขอเข้ารับ การบำบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฎต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายยกเว้นโทษให้”” และเมื่อรู้ว่าใครผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน

 

 

แหล่งข้อมูล : http://www.sri.cmu.ac.th

Advertisements

31 comments on “การป้องกันภัยจากสารเสพติด

 1. การป้องกันภัยจากสารเสพติด
  . ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย เพราะอาจจะทำให้ติดได้ง่าย
  2. เลือกคบเพื่อนที่ดี พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย
  3. รู้จักใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา แต่หากว่าไม่สามารถแก้ไขเองได้ ก็ควรจะปรึกษากับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

 2. 1.1สาเหตุที่ทำไห้วัยรุ่นสมัยนี้ติดยาเสพติด
  1.เพราะความคึกคนอง อยากรู้อยากลอง
  2.เพื่อนชักชวน ถ้าไม่ทำก็กลัวเพื่อนไม่ไห้เข้ากลุ่ม กลัวไม่เท่ เพื่อนไม่ยอมรับ
  1.2การป้องกัน
  1.1ใช้เวลาไห้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี หรือหางานอดิเรกทำ เป็นต้น

 3. เราควรหลีกเลื่ยงจาก เเหล่งมั่วสุมต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้จิตใจ เอนเอียงไปทางที่ไม่ดี จึงไม่ควรไปเกี่ยวข้อง และไปทดลองทุกชนิด

 4. การป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1. ป้องกันตนเองไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด
  2 เราไม่ควรไปยุ้งกับเรื่องนี้หากเพื่อนชวนก็รู้จักปฎิเสธ
  3 ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีผู้เสตสารเสพติดถ้าติดยาเสพติดแล้วควรเลิกเสพติด โดย

 5. การป้องกันภัยจากยาเสพติด คือ เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเอง โดยไม่ทดลอง ไม่เชื่อคนง่าย ไม่มั่วสุม ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาพ่อ เเม่ หรือครูอาจารย์ ไม่ควรเก็บไว้คนเดียว เราต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา อ่านหนังสือ หรือทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ

 6. วิธีการป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1.ไม่เข้าไปมั่วสุมกับเพื่อนที่ติดสารเสพติด
  2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  3.ถ้าเห้นเพื่อนอยู่ใกล้สารเสพติด ควรตักเตือนเพื่อนไปในทางที่ดี
  4.ปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวน

 7. การป้องกันภัยจากยาเสพติด
  1.เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานต่างๆ
  2.เรามีปัญหาอะไรไม่ควรเก็บไว้คนเดียว เพราะมันอาจจะทำให้เราคิดมาก หรืออยากรู้อยากลองสารเสพติด ในการที่มีปัญหากับครอบครัว
  3.เราควรมีความรักความเข้าใจกับครอบครัว อยู่กับครอบครัวให้มากๆ ถ้าครอบครัวไม่สามัคคีกันอาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยกกันอยู่
  4.เราควรมีเวลาว่างให้กับครอบครัว ช่วนครอบครัวเที่่ยว เช่นนํ้าทะเล สวนสัตว์ ต่างๆ

 8. การป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1.การที่ไม่อยากรู้อยากลอง
  2.การที่ไม่มั่วสุมอบายมุข
  3.ไม่เชื่อคนง่าย
  4.ถ้ามีปัญหาไม่ควรเก็บไว้คนเดียว
  5.ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา

 9. วิธีป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ
  2.ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด
  3.ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว

 10. วิธีการป้องกันภัยจากยาเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.เลือกคบเพื่อนที่ดี
  3.ไม่ควรทดลองใช้ยาเสพติด

 11. วิธีป้องกันจากยาเสพติดคือ ไม่เชื่อคนง่ายไม่ไปมั่วสุม ไม่ยุ่งกับอบายมุข
  หาเวลาว่างทำให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา
  และถ้ามีปัญหาควรปรึกษาคนในครอบครัว และถ้าเราเห็นคนติดสารเสพติดควรบอก
  ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีเพราะจะได้ช่วยค่ะ.

 12. วิธีการป้องกัน
  – ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นเล่นกีฬา อ่านหนัง เป็นต้น
  – ไม่ควรทดลองกะยาเสพติดทุกชนิด

 13. วิธีป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1.ไม่ยุ่งกับยาเสพติดทุกชนิด
  2.ไม่ควรอยู่กับผู้ที่เสพยา

 14. เราควรหลีกเลื่ยงจาก เเหล่งมั่วสุมต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้จิตใจ เอนเอียงไปทางที่ไม่ดี จึงไม่ควรไปเกี่ยวข้อง และไปทดลองทุกชนิดวิธีการป้องกันภัยสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3.ไท่ควรทดลองสารเสพติดทุดชนิด
  4.ควรเเนะนำให้ไปเล่นกีฬา

 15. เราควรหลีกเลื่ยงจาก เเหล่งมั่วสุมต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้จิตใจ เอนเอียงไปทางที่ไม่ดี จึงไม่ควรไปเกี่ยวข้อง
  วิธีการป้องกันภัยสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3.ไท่ควรทดลองสารเสพติดทุดชนิด

 16. 1.ไม่ควรทดลองยาเสพติด
  2.ในครอบครัวไม่ยุ่งเยี่ยวกับยาเสพติด
  3.ในชุนชนไม่เข้าไกลและไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสหติด

 17. การป้องกันจากสารเสพติด
  1.ไม่ควรยุ่งกับยาเสพติด
  2.ควรเเนะนำให้ไปเล่นกีฬา
  3.ไม่ควรทดลองกับยาเสพติด

 18. วิธีป้องกันภัยจากสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา
  2.ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิด
  3.เวลามีปัญหาไม่ควรเก็บไว้คนเดียวควรไปข้อคำปรึกษาจากคนที่น่าเชื่อถือ

 19. วิธีป้องกันจากสารเสพติด
  1 การหางานอดิเรกทำ
  2 ไม่อยากรู้อยากลองสารเสพติด
  3 การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  4 ควรหากีฬาหรืออย่างอื่นทำ

 20. การป้องกัน
  1 การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  2 การหางานอดิเรกทำเช่น เล่นกีฬา
  3 การไม่อยากรู็อยากลอง

 21. การป้องกัน
  1 การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  2 การหางานอดิเรกทำเช่น เล่นกีฬาและอ่านหนังสือ
  3 การไม่อยากรู็อยากลอง

 22. การป้องกัน ต่อผู้ที่ติดยาเสพติด ควรอยู่ห่างๆ และ ไม่ควรไปคบกะคนพวกที่ติดยา เพราะ มันอาจจะทำให้เราติดยาไปกับพวกเขาด้วย

 23. เราควรปฎิเสธิจากการชักชวน
  ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
  เพื่อนชวน หรือเพื่อนต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

 24. การป้องกันภัยจากยาเสพติด
  1.เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานต่างๆ
  2.เรามีปัญหาอะไรไม่ควรเก็บไว้คนเดียว เพราะมันอาจจะทำให้เราคิดมาก หรืออยากรู้อยากลองสารเสพติด ในการที่มีปัญหากับครอบครัว
  3.เราควรมีความรักความเข้าใจกับครอบครัว อยู่กับครอบครัวให้มากๆ ถ้าครอบครัวไม่สามัคคีกันอาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยกกันอยู่
  4.เราควรมีเวลาว่างให้กับครอบครัว ช่วนครอบครัวเที่่ยว เช่นนํ้าทะเล สวนสัตว์ ต่างๆ

 25. ความรู้ที่ได้
  เราไม่ควรไปยุ้งกับเรื่องนี้
  หากเพื่อนชวนก็รู้จักปฎิเสธ
  และควรเตือนเพื่อนด้วยค่ะ
  และหันมาออกกำลังกายแทน อ่านหนังสือค่ะ หรือหางานอดิเรกทำ

 26. วิธีการป้องกันภัยจากยาเสพติด
  1.ควรอยู่ห่างจากคนที่เสพสารเสพติด
  2.ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีผู้เสตสารเสพติด
  ถ้าติดยาเสพติดแล้วควรเลิกเสพติด โดย
  1.ควรหากีฬาหรืองานอดิเรกทำ
  หรือ ถ้าติกจนควบคุมไม่ไหวควรไปหาแพทย์หรือิไปบำบัด

 27. เราควรหลีกเลื่ยงจาก เเหล่งมั่วสุมต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้จิตใจ เอนเอียงไปทางที่ไม่ดี จึงไม่ควรไปเกี่ยวข้อง และไปทดลองทุกชนิดวิธีการป้องกันภัยสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3.ไท่ควรทดลองสารเสพติดทุดชนิด

 28. เราควรปฎิเสธิจากการชักชวน
  ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
  เพื่อนชวน หรือเพื่อนต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

 29. ข้อคิดที่ได้
  1.เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  2.ถ้าเราเห็นคนอื่นไปยุ่งกับยาเสพติดเราควรบอกหรือเเนะนำไม่ให้ไปยุ่ง
  3.ควรเเนะนำให้ไปเล่นกีฬา

 30. วิธีการป้องกันภัยสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3.ไท่ควรทดลองสารเสพติดทุดชนิด

 31. วิธีการป้องกันภัยสารเสพติด
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
  3.ไท่ควรทดลองสารเสพติดทุดชนิด
  4.ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว
  5.ควรเเนะนำให้ไปเล่นกีฬา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s