ส่วนประกอบของสมอง

นักเรียนวาดแผนภาพส่วนประกอบของสมองลงสมุดงานของนักเรียนเอง

ส่งครูท้ายชั่วโมงเรียนด้วยค่ะ

2.การดูแลและการสร้างเสริมระบบประสาท

การทำงานของระบบประสาท

ระบบประสาทประกอบด้วย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่ในอำนาจของจิตใจ คือ เมื่อประสาทรับความรู้สึกหรือข่าวสารที่เกี่ยวกับความรู้สึกจากหู ตา จมูก ปาก และผิวหนังมายังเส้นประสาทแล้ว จะส่งต่อไปยังไขสันหลัง และเข้าสู่บริเวณสมองที่รับความรู้สึกสมองจะวิเคราะห์ความรู้สึกนั้นแล้วแปลเป็นคำสั่งตอบสนองส่งไปตามอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงปฎิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา ทีมงาน ทรูปลูกปัญญา