หน่วยที่ 4 การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ควรทำการปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุโดยอาจทำได้ในทันที หรือระหว่างการนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ หากรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้อง รวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย การรักษาเบื้องต้น

 

39

 

Advertisements