เกี่ยวกับเรา

Blog นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง

                                                                        ครูทัศนีย์   ไชยเจริญ

IMG_2145

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

2 comments on “เกี่ยวกับเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s